ภาษาอังกฤษ

acts

ภาษาไทย
การกระทำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
actตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe explains his act.คำแปลเขาอธิบายการกระทำของเขา
actsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI am not sorry for my acts.คำแปลฉันไม่เสียใจในการกระทำของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย