ภาษาอังกฤษ

actress

ภาษาไทย
นักแสดงหญิง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
actressตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI saw a famous actress.คำแปลฉันได้เห็นนักแสดงหญิงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย