ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

actress

คำแปล
นักแสดงหญิง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
saw
ได้เห็น
a
หนึ่ง
famous
มีชื่อเสียง
actress
นักแสดงหญิง
.
ฉันได้เห็นนักแสดงหญิงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
actress
นักแสดงหญิง
works
ทำงาน
all
allnight
ทั้งคืน
ทั้งหมด
night
allnight
ทั้งคืน
กลางคืน
.
นักแสดงหญิงคนนี้ทำงานทั้งคืน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
haveadate
มีนัด
มี
a
haveadate
มีนัด
หนึ่ง
date
haveadate
มีนัด
วันที่
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
actress
นักแสดงหญิง
.
ฉันมีนัดกับนักแสดงหญิงคนนี้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย