actor

คำแปล
นักแสดง
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
actor
นักแสดง
.
เขาเป็นนักแสดง
2 ความคิดเห็น
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
actor
นักแสดง
.
เขาเป็นนักแสดง
2 ความคิดเห็น
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
actor
นักแสดง
.
เขาเป็นนักแสดง
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย