ภาษาอังกฤษ

actor

ภาษาไทย
นักแสดง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
actorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe is an actor.คำแปลเขาเป็นนักแสดง
actorsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThey are actors.คำแปลพวกเขาเป็นนักแสดง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย