ภาษาอังกฤษ

activity

ภาษาไทย
กิจกรรม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
activityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is more important? Time, place, or activity?คำแปลอะไรสำคัญกว่ากัน เวลา สถานที่ หรือ กิจกรรม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย