ภาษาอังกฤษ

actions

ภาษาไทย
การกระทํา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
actionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe actionคำแปลการกระทํา
actionsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe need actions, not words.คำแปลพวกเราต้องการการกระทํา ไม่ใช่คําพูด
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย