ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

action

คำแปล
การกระทำ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
action
การกระทำ
การกระทํา
9 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
need
ต้องการ
จำเป็นต้อง
actions
การกระทํา
,
not
ไม่ใช่
ไม่
words
คำ
.
พวกเราต้องการการกระทํา ไม่ใช่คําพูด
2 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
action
การกระทำ
การกระทํา
9 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย