ภาษาอังกฤษ

achieve

ภาษาไทย
บรรลุ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
achieveตัวอย่างThe student is going to achieve what he wants.คำแปลนักเรียนคนนี้จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ

การเชื่อมachieve

PersonPresentPast
Iachieveachieved
he/she/itachievesachieved
you/we/theyachieveachieved
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย