ภาษาอังกฤษ

account

ภาษาไทย
คำอธิบาย, รายงาน, บัญชี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
accountตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe has a bank account.คำแปลเธอมีบัญชีธนาคารบัญชีหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย