ภาษาอังกฤษ

accident

ภาษาไทย
อุบัติเหตุ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
accidentตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe had an accident on the job.คำแปลเขามีอุบัติเหตุระหว่างที่ทำงาน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย