accident

คำแปล
อุบัติเหตุ
He
เขา
had
มี
an
หนึ่ง
accident
อุบัติเหตุ
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
job
งาน
.
เขามีอุบัติเหตุระหว่างที่ทำงาน
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
have
มี
an
หนึ่ง
accident
อุบัติเหตุ
.
พวกเขามีอุบัติเหตุ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
accident
อุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย