ภาษาอังกฤษ

access

ภาษาไทย
เข้า, เข้าถึง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
accessตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have access to his library.คำแปลฉันมีสิทธิ์เข้าห้องสมุดของเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย