ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

access

คำแปล
เข้า, เข้าถึง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
access
เข้า
เข้าถึง
to
ถึง
สู่
his
ของเขา
library
ห้องสมุด
.
ฉันมีสิทธิ์เข้าห้องสมุดของเขา
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
access
เข้าถึง
เข้า
to
ถึง
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
internet
อินเทอร์เน็ต
.
คุณใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
access
เข้า
เข้าถึง
ทางเข้า
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย