ภาษาอังกฤษ

accept

ภาษาไทย
รับ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
acceptตัวอย่างHe does not accept change.คำแปลเขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

การเชื่อมaccept

PersonPresentPast
Iacceptaccepted
he/she/itacceptsaccepted
you/we/theyacceptaccepted
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย