ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

accept

คำแปล
รับ
He
เขา
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
accept
รับ
change
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยน
.
เขาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
มี
to
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
ถึง
สู่
accept
รับ
it
มัน
.
ฉันต้องยอมรับมัน
He
เขา
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
accept
รับ
.
เขาไม่ยอมรับ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ accept


    PersonPresentPast
    Iacceptaccepted
    he/she/itacceptsaccepted
    you/we/theyacceptaccepted
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย