ภาษาอังกฤษ

abroad

ภาษาไทย
ต่างประเทศ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
abroadตัวอย่างI study abroad.คำแปลฉันเรียนที่ต่างประเทศ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย