ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

abroad

คำแปล
ต่างประเทศ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
study
เรียน
เรียนหนังสือ
ศึกษา
abroad
ต่างประเทศ
.
ฉันเรียนที่ต่างประเทศ
Who
ใคร
goes
ไป
abroad
ต่างประเทศ
?
ใครไปที่ต่างประเทศ
He
เขา
is
อยู่
เป็น
คือ
abroad
ต่างประเทศ
.
เขาอยู่ต่างประเทศ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย