ภาษาอังกฤษ

about

ภาษาไทย
ประมาณ, เกี่ยวกับ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
aboutตัวอย่างThe book is about a horse.คำแปลหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับม้าตัวหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย