about

คำแปล
ประมาณ, เกี่ยวกับ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
book
หนังสือ
is
อยู่
คือ
เป็น
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dog
หมา
สุนัข
.
หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับหมาตัวนี้
1 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
write
เขียน
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
her
เธอ
ของเธอ
.
พวกเขาเขียนเกี่ยวกับเธอ
4 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
write
เขียน
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
them
พวกเธอ
พวกเขา
.
ฉันเขียนเกี่ยวกับพวกเขา
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย