ภาษาอังกฤษ

able

ภาษาไทย
สามารถ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
ableตัวอย่างHe is not able to speak English.คำแปลเขาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย