ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Tuesday

คำแปล
วันอังคาร
Today
วันนี้
is
เป็น
อยู่
คือ
Tuesday
วันอังคาร
,
not
ไม่ใช่
ไม่
Monday
วันจันทร์
.
วันนี้เป็นวันอังครา ไม่ใช่วันจันทร์
2 ความคิดเห็น
Monday
วันจันทร์
,
Tuesday
วันอังคาร
and
และ
Wednesday
วันพุธ
วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ
4 ความคิดเห็น
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
Tuesday
วันอังคาร
.
วันนี้เป็นวันอังคาร
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย