ภาษาอังกฤษ

Tuesday

ภาษาไทย
วันอังคาร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Tuesdayตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey work from Tuesday to Thursday.คำแปลพวกเขาทำงานจากวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี
Tuesdaysตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างOn Tuesdays I eat cheese.คำแปลฉันกินชีสในวันอังคาร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย