ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Thursday

คำแปล
วันพฤหัสบดี
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
Thursday
วันพฤหัสบดี
.
วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี
1 ความคิดเห็น
Thursday
วันพฤหัสบดี
วันพฤหัสบดี
2 ความคิดเห็น
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
Thursday
วันพฤหัสบดี
.
วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย