ภาษาอังกฤษ

Thursday

ภาษาไทย
วันพฤหัสบดี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Thursdayตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey work from Tuesday to Thursday.คำแปลพวกเขาทำงานจากวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี
Thursdaysตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI run on Thursdays.คำแปลฉันวิ่งวันพฤหัส
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย