ภาษาอังกฤษ

Mondays

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Mondayตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างToday is Tuesday, not Monday.คำแปลนนี้เปนวนองครา ไมใชนจนทร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย