ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

January

คำแปล
มกราคม, [เดือน/]มกราคม
We
พวกเรา
are
อยู่
เป็น
in
ใน
January
[เดือน/]มกราคม
มกราคม
.
พวกเราอยู่ในเดือนมกราคม
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
January
[เดือน/]มกราคม
มกราคม
.
มันเป็นเดือนมกราคม
It
มัน
is
อยู่
คือ
เป็น
in
ใน
January
มกราคม
[เดือน/]มกราคม
.
มันอยู่ในเดือนมกรา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย