ภาษาอังกฤษ

Germany

ภาษาไทย
ประเทศเยอรมัน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Germanyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a flight to Germany.คำแปลฉันมีเที่ยวบินเที่ยวหนึ่งไปประเทศเยอรมัน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย