ภาษาอังกฤษ

Friday

ภาษาไทย
วันศุกร์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Fridayตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI eat meat on Friday.คำแปลฉันกินเนื้อสัตว์ในวันศุกร์
Fridaysตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI like Fridays.คำแปลฉันชอบวันศุกร์
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย