ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Friday

คำแปล
วันศุกร์
Friday
วันศุกร์
?
วันศุกร์ไหม
3 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
Fridays
วันศุกร์
.
ฉันชอบวันศุกร์
0 ความคิดเห็น
Friday
วันศุกร์
?
วันศุกร์ไหม
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย