ภาษาอังกฤษ

French

ภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศส, คนฝรั่งเศส

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
frenchตัวอย่างThe French reads a book.คำแปลคนฝรั่งเศสคนนี้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง
Frenchตัวอย่างMy parents are French.คำแปลพ่อแม่ของฉันเป็นคนฝรั่งเศส

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย