France

คำแปล
ฝรั่งเศส, ประเทศฝรั่งเศส
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
return
กลับ
to
ถึง
สู่
France
ประเทศฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
.
ฉันกลับไปที่ประเทศฝรั่งเศส
1 ความคิดเห็น
France
ประเทศฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
has
มี
a
หนึ่ง
border
ชายแดน
with
ติดต่อกับ
กับ
ด้วย
Italy
อิตาลี
.
ประเทศฝรั่งเศสมีชายแดนติดต่อกับประเทศอิตาลี
Are
อยู่
เป็น
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
from
จาก
ตั้งแต่
France
ประเทศฝรั่งเศส
ฝรั่งเศส
?
คุณมาจากประเทศฝรั่งเศสหรือเปล่า
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย