ภาษาอังกฤษ

France

ภาษาไทย
ฝรั่งเศส, ประเทศฝรั่งเศส

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Franceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างFrance has a border with Italy.คำแปลประเทศฝรั่งเศสมีชายแดนติดต่อกับประเทศอิตาลี

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย