ภาษาอังกฤษ

Europe

ภาษาไทย
ยุโรป

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Europeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างGermany is one country in Europe.คำแปลประเทศเยอรมันเป็นประเทศหนึ่งในยุโรป

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย