ภาษาอังกฤษ

English

ภาษาไทย
คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ชาวอังกฤษ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Englishตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe girl speaks English.คำแปลเด็กผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษ

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย