English

คำแปล
คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ชาวอังกฤษ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
speaks
พูด
English
ภาษาอังกฤษ
คนอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
.
เด็กผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษ
6 ความคิดเห็น
Yes
ใช่
,
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
speak
พูด
English
ภาษาอังกฤษ
คนอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
.
ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษ
3 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
speak
พูด
English
ภาษาอังกฤษ
คนอังกฤษ
ชาวอังกฤษ
.
ฉันพูดภาษาอังกฤษ
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย