ภาษาอังกฤษ

England

ภาษาไทย
ประเทศอังกฤษ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Englandตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a friend in England.คำแปลฉันมีเพื่อนในประเทศอังกฤษ

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย