ภาษาอังกฤษ

America

ภาษาไทย
ประเทศอเมริกา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Americaตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI travel to America once a month.คำแปลฉันเดินทางไปประเทศอเมริกาหนึ่งครั้งต่อเดือน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย