ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

's

คำแปล
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
's
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
newspaper
หนังสือพิมพ์
หนงสอพมพของผู้หญ
2 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
girl
เด็กผู้หญิง
's
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
cat
แมว
แมวของเดกผู้หญ
8 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
's
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
dog
หมา
สุนัข
หมาของเดกผู้ชาย
2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย