ภาษาอังกฤษ

's

ภาษาไทย
(แสดงความเป็นเจ้าของ)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์การกตัวอย่างคำแปล
'sการกสัมพันธการกตัวอย่างThe woman's newspaperคำแปลหนงสอพมพของผู้หญ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย