Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

มาเรียนภาษากับ Duolingo กันเถอะ

ทุกภาษา
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 27,4M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 23.9M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 13.5M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 10,6 mi คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 7.73M คน
ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เรียน 6.24M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 5,67 млн คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 5.24M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 4.45 مليو คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 4,33 M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 3,90M คน
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 3.66M คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 3.52M คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 3.22M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 3,03 Mn คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 295万 คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 2,64 mi คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 2,47M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,29 Mio คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,23 Tr คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 2.23M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,13 Mln คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 2,08M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 16.9L คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,66 mln คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 1,60M คน
ภาษาตุรกี
ผู้เรียน 1.44M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 1,42 M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 1,40 mi คน
ภาษาดัตช์
ผู้เรียน 1.34M คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 1.18M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,14M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 112万 คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 1,08 Mio คน
ภาษากรีก
ผู้เรียน 1.05M คน
ฮินดี
ผู้เรียน 1.05M คน
ภาษาอาหรับ
ผู้เรียน 1.02M คน
ไฮวาลีเรียน
ผู้เรียน 952K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 951 K คน
ภาษาไอริช
ผู้เรียน 935K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 884 тыс. คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 874K คน
ภาษาโปแลนด์
ผู้เรียน 872K คน
ภาษานอร์เวย์ (Bokmål)
ผู้เรียน 835K คน
ภาษาฮีบรู
ผู้เรียน 828K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 785 tis. คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 754 mil คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 750 Tsd คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 740 ألف คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 713 E คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 713K คน
ภาษาคาตาลัน
ผู้เรียน 689K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 685 mil คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 64.9만 คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 628 тыс. คน
ภาษาเวียดนาม
ผู้เรียน 589K คน
ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เรียน 57.4万 คน
ภาษาฮาวาย
ผู้เรียน 572K คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 558 k คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 547 тыс. คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 546 тис คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 543 k คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 533 B คน
ภาษาเดนมาร์ก
ผู้เรียน 511K คน
ภาษาโรมาเนีย
ผู้เรียน 445K คน
เบต้า
ละติน
ผู้เรียน 436K คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 42.8万 คน
ภาษาเช็ก
ผู้เรียน 417K คน
เบต้า
Klingon
ผู้เรียน 392K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 387 ألف คน
อินโดนีเซีย
ผู้เรียน 379K คน
ภาษาเวลส์
ผู้เรียน 374K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 368 Mila คน
ภาษาสวาฮีลี
ผู้เรียน 362K คน
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 35.1万 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 3.33 ส. คน
เบต้า
เผ่านาวาโฮ
ผู้เรียน 320K คน
เบต้า
ภาษาฮังการี
ผู้เรียน 319K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 318 Mila คน
ภาษายูเครน
ผู้เรียน 315K คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 293 B คน
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 293K คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 277 k คน
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 275K คน
ภาษากวารานี (Jopará)
ผู้เรียน 269K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 258 χιλ. คน
เบต้า
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 230 mil คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 15.9万 คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 150 ألف คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 68,9 Mila คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 5.85万 คน
ฟักไข่
ภาษาฝรั่งเศส
เสร็จแล้ว 69%
ฟักไข่
ภาษาสเปน
เสร็จแล้ว 66%
ฟักไข่
ภาษาเยอรมัน
เสร็จแล้ว 51%
ฟักไข่
ภาษาสวีเดน
เสร็จแล้ว 100%
ฟักไข่
ภาษาสวีเดน
เสร็จแล้ว 84%
ฟักไข่
ภาษาเยอรมัน
เสร็จแล้ว 50%
ฟักไข่
ภาษาจีน
เสร็จแล้ว 90%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 26%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 40%
ฟักไข่
Scottish Gaelic
เสร็จแล้ว 90%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 72%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 78%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 21%

คอร์สเรียนภาษาที่ผู้ใช้ร่วมมือกันสร้าง

Duolingo Incubator ช่วยให้คนที่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา สามารถแบ่งปันความรู้ของตัวเองให้กับคนทั่วโลก! แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ของคุณหรือยัง

มาช่วยกันสร้างคอร์ส