Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

มาเรียนภาษากับ Duolingo กันเถอะ

ทุกภาษา
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 29,0M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 27.2M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 15.3M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 11,5 mi คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 8.48M คน
ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เรียน 7.07M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 6188304 คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 5.92M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 5.24 مليو คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 5,21 M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 431万 คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 4,20M คน
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 4.17M คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 4.02M คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 3.59M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 3,32 Mn คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 2,88M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 2,88 mi คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,45 Mio คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 2.43M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,40 Tr คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 2,32 Mln คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 2,31M คน
ภาษาอาหรับ
ผู้เรียน 2.28M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 20.9L คน
ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เรียน 183万 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,78 mln คน
ภาษาตุรกี
ผู้เรียน 1.70M คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 1,69 M คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 1,69M คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 1,52 mi คน
ฮินดี
ผู้เรียน 1.48M คน
ภาษาดัตช์
ผู้เรียน 1.45M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 131万 คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 1.26M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 1,24M คน
เบต้า
ภาษาเกาหลี
ผู้เรียน 122万 คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 1,15 Mio คน
ละติน
ผู้เรียน 1.14M คน
ภาษากรีก
ผู้เรียน 1.11M คน
ภาษาไอริช
ผู้เรียน 1.01M คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 976 K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 937 ألف คน
ภาษาโปแลนด์
ผู้เรียน 932K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 927 тыс. คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 924K คน
ภาษานอร์เวย์ (Bokmål)
ผู้เรียน 900K คน
ภาษาฮีบรู
ผู้เรียน 868K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 862 tis. คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 840 mil คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 806 Tsd คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 745K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 732 E คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 703 mil คน
ภาษาคาตาลัน
ผู้เรียน 694K คน
ไฮวาลีเรียน
ผู้เรียน 680K คน
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 671 k คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 657543 คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 64.5만 คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 639 k คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 629 тис คน
ภาษาเวียดนาม
ผู้เรียน 607K คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 599 тыс. คน
ภาษาฮาวาย
ผู้เรียน 591K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 589 B คน
ภาษาเดนมาร์ก
ผู้เรียน 525K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 48.7万 คน
ภาษาโรมาเนีย
ผู้เรียน 457K คน
อินโดนีเซีย
ผู้เรียน 441K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 439 ألف คน
ภาษาเวลส์
ผู้เรียน 438K คน
เบต้า
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 43.5万 คน
ภาษาเช็ก
ผู้เรียน 429K คน
ภาษาฝรั่งเศส
ผู้เรียน 396 Mila คน
ภาษาสวาฮีลี
ผู้เรียน 380K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 3.73 ส. คน
Scottish Gaelic
ผู้เรียน 345K คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 337 Mila คน
ภาษารัสเซีย
ผู้เรียน 325 B คน
เบต้า
ภาษาฮังการี
ผู้เรียน 323K คน
ภาษาโปรตุเกส
ผู้เรียน 320 k คน
ภาษายูเครน
ผู้เรียน 316K คน
เบต้า
Klingon
ผู้เรียน 310K คน
ภาษาอังกฤษ
ผู้เรียน 299 χιλ. คน
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 287K คน
เบต้า
เผ่านาวาโฮ
ผู้เรียน 287K คน
ภาษากวารานี
ผู้เรียน 245K คน
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 236K คน
เบต้า
ภาษาเอสเปรันโต
ผู้เรียน 211 mil คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 166 ألف คน
เบต้า
ภาษาอิตาลี
ผู้เรียน 15.3万 คน
ภาษาจีน
ผู้เรียน 11.2万 คน
ภาษาสวีเดน
ผู้เรียน 108K คน
ภาษาสเปน
ผู้เรียน 87,4 Mila คน
ภาษาเยอรมัน
ผู้เรียน 42,1K คน
ฟักไข่
ภาษาฝรั่งเศส
เสร็จแล้ว 71%
ฟักไข่
ภาษาสเปน
เสร็จแล้ว 68%
ฟักไข่
ภาษาเยอรมัน
เสร็จแล้ว 54%
ฟักไข่
ภาษาสวีเดน
เสร็จแล้ว 85%
ฟักไข่
ภาษาเอสเปรันโต
เสร็จแล้ว 100%
ฟักไข่
ภาษาเอสเปรันโต
เสร็จแล้ว 63%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 24%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 39%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 69%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 80%
ฟักไข่
ภาษาอังกฤษ
เสร็จแล้ว 20%

คอร์สเรียนภาษาที่ผู้ใช้ร่วมมือกันสร้าง

Duolingo Incubator ช่วยให้คนที่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา สามารถแบ่งปันความรู้ของตัวเองให้กับคนทั่วโลก! แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ของคุณหรือยัง

มาช่วยกันสร้างคอร์ส