มาเรียนภาษากับ Duolingo กันเถอะ

ฉันพูด:
27,2M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาสเปน
21.8M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาสเปน สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
12.6M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
10,4 mi นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาโปรตุเกส
7.09M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
5,31 млн นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษารัสเซีย
5.22M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
4.00M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอิตาลี สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
4.07 مليو นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาอาหรับ
4,06M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้พูดภาษาสเปน
3,90 M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศส
3.31M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเกาหลี สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
3.19M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาจีน สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
2,80 Mn นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาตุรกี
2.76M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษารัสเซีย สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
27.0L นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดฮินดี
2,59 mi นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาสเปน สำหรับผู้พูดภาษาโปรตุเกส
2,39M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอิตาลี สำหรับผู้พูดภาษาสเปน
229万 นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาจีน
2,27 Mio นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาเยอรมัน
2,27 Tr นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาเวียดนาม
2.21M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาโปรตุเกส สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
2,14 Mln นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาอิตาลี
2,10M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาโปรตุเกส สำหรับผู้พูดภาษาสเปน
1,64M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน สำหรับผู้พูดภาษาสเปน
1,56 mln นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาโปแลนด์
1,42 mi นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้พูดภาษาโปรตุเกส
1.35M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาตุรกี สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
1,31 M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาสเปน สำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศส
1.30M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาดัตช์ สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
1,18M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดอินโดนีเซีย
1.06M นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาสวีเดน สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
105万 นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาญี่ปุ่น
1,04 Mio นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาสเปน สำหรับผู้พูดภาษาเยอรมัน
984K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษากรีก สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
954K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาไอริช สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
938 K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาโรมาเนีย
837K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาฮีบรู สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
828K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาโปแลนด์ สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
817K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาดัตช์
811 mil นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน สำหรับผู้พูดภาษาโปรตุเกส
810 тыс. นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน สำหรับผู้พูดภาษารัสเซีย
782K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษานอร์เวย์ (Bokmål) สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
775K นักเรียน
คอร์สเรียนไฮวาลีเรียน สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
718 Tsd นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้พูดภาษาเยอรมัน
704 tis. นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาเช็ก
691 E นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาฮังการี
688K นักเรียน
คอร์สเรียนฮินดี สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
681K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาคาตาลัน สำหรับผู้พูดภาษาสเปน
660 ألف นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้พูดภาษาอาหรับ
65.9만 นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาเกาหลี
647 mil นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอิตาลี สำหรับผู้พูดภาษาโปรตุเกส
618 тыс. นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้พูดภาษารัสเซีย
596K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเวียดนาม สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
532K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเดนมาร์ก สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
531 тыс. นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาสเปน สำหรับผู้พูดภาษารัสเซีย
529 k นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน สำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศส
519 k นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอิตาลี สำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศส
491 B นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน สำหรับผู้พูดภาษาตุรกี
487 тис นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษายูเครน
อยู่ในช่วงการทดสอบขั้นเบต้า: นักเรียน 482K คน
คอร์สเรียนKlingon สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
462K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาโรมาเนีย สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
453K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษารัสเซีย สำหรับผู้พูดภาษาสเปน
41.4万 นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาสเปน สำหรับผู้พูดภาษาจีน
390 Mila นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้พูดภาษาอิตาลี
378K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาสวาฮีลี สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
369 ألف นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน สำหรับผู้พูดภาษาอาหรับ
363K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเช็ก สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
336K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเวลส์ สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
334K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเอสเปรันโต สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
อยู่ในช่วงการทดสอบขั้นเบต้า: นักเรียน 331K คน
คอร์สเรียนภาษาฮังการี สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
324K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษากวารานี (Jopará) สำหรับผู้พูดภาษาสเปน
อยู่ในช่วงการทดสอบขั้นเบต้า: นักเรียน 322K คน
คอร์สเรียนภาษาฮาวาย สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
318 Mila นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน สำหรับผู้พูดภาษาอิตาลี
318K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษายูเครน สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
3.17 ส. นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาไทย
308K นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาเอสเปรันโต สำหรับผู้พูดภาษาสเปน
256 k นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาโปรตุเกส สำหรับผู้พูดภาษาฝรั่งเศส
251 χιλ. นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษากรีก
248 B นักเรียน
คอร์สเรียนภาษารัสเซีย สำหรับผู้พูดภาษาตุรกี
อยู่ในช่วงการทดสอบขั้นเบต้า: นักเรียน 209K คน
คอร์สเรียนอินโดนีเซีย สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
อยู่ในช่วงการทดสอบขั้นเบต้า: นักเรียน 192K คน
คอร์สเรียนเผ่านาวาโฮ สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ
อยู่ในช่วงการทดสอบขั้นเบต้า: นักเรียน 166 mil คน
คอร์สเรียนภาษาเอสเปรันโต สำหรับผู้พูดภาษาโปรตุเกส
153 ألف นักเรียน
คอร์สเรียนภาษาสวีเดน สำหรับผู้พูดภาษาอาหรับ
อยู่ในช่วงการทดสอบขั้นเบต้า: นักเรียน 43,8 Mila คน
คอร์สเรียนภาษาสเปน สำหรับผู้พูดภาษาอิตาลี
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 59%
คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้พูดภาษาตุรกี
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 75%
คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้พูดภาษาจีน
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 63%
คอร์สเรียนภาษาสเปน สำหรับผู้พูดภาษาอาหรับ
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 48%
คอร์สเรียนภาษาเยอรมัน สำหรับผู้พูดภาษาจีน
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 79%
คอร์สเรียนภาษาสวีเดน สำหรับผู้พูดภาษารัสเซีย
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 99%
คอร์สเรียนภาษาอิตาลี สำหรับผู้พูดภาษาจีน
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 26%
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาปัญจาบ (อักษรคุรมุขี)
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 71%
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้พูดภาษาจีน
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 98%
คอร์สเรียนภาษาเกาหลี สำหรับผู้พูดภาษาจีน
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 40%
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาตากาล็อก
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 73%
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาเบงกาลี
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 52%
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาทมิฬ
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 17%
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้พูดภาษาเตลูกู
ฟักไข่เสร็จแล้ว: 68%
คอร์สเรียนภาษาอาหรับ สำหรับผู้พูดภาษาอังกฤษ

คอร์สเรียนภาษาที่ผู้ใช้ร่วมมือกันสร้าง

Duolingo Incubator ช่วยให้คนที่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา สามารถแบ่งปันความรู้ของตัวเองให้กับคนทั่วโลก! แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ของคุณหรือยัง

มาช่วยกันสร้างคอร์ส