Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

หลักสูตรภาษาสำหรับผู้พูดภาษาไทย

ฉันพูดภาษาไทย

คอร์สเรียนภาษาที่ผู้ใช้ร่วมมือกันสร้าง

Duolingo Incubator ช่วยให้คนที่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา สามารถแบ่งปันความรู้ของตัวเองให้กับคนทั่วโลก! แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ของคุณหรือยัง

มาช่วยกันสร้างคอร์ส