ภาษา

 • ภาษาฝรั่งเศส - ระดับ 21
  ระดับถัดไป: 220 XP
  XP ทั้งหมด: 18780 XP
 • ภาษาสเปน - ระดับ 11
  ระดับถัดไป: 73 XP
  XP ทั้งหมด: 3827 XP
 • ภาษาไอริช - ระดับ 9
  ระดับถัดไป: 363 XP
  XP ทั้งหมด: 1887 XP
 • ภาษาเยอรมัน - ระดับ 6
  ระดับถัดไป: 37 XP
  XP ทั้งหมด: 713 XP
 • ภาษาอิตาลี - ระดับ 6
  ระดับถัดไป: 64 XP
  XP ทั้งหมด: 686 XP
 • ภาษาโปรตุเกส - ระดับ 5
  ระดับถัดไป: 11 XP
  XP ทั้งหมด: 439 XP
 • ภาษาอังกฤษ - ระดับ 5
  ระดับถัดไป: 150 XP
  XP ทั้งหมด: 300 XP
 • ภาษารัสเซีย - ระดับ 2
  ระดับถัดไป: 10 XP
  XP ทั้งหมด: 110 XP
 • ภาษาจีน - ระดับ 1
  ระดับถัดไป: 20 XP
  XP ทั้งหมด: 40 XP
 • ภาษาดัตช์ - ระดับ 1
  ระดับถัดไป: 22 XP
  XP ทั้งหมด: 38 XP
 • ไฮวาลีเรียน - ระดับ 1
  ระดับถัดไป: 40 XP
  XP ทั้งหมด: 20 XP
 • ภาษาญี่ปุ่น - ระดับ 1
  ระดับถัดไป: 40 XP
  XP ทั้งหมด: 20 XP
 • ภาษาเวลส์ - ระดับ 1
  ระดับถัดไป: 40 XP
  XP ทั้งหมด: 20 XP
 • ภาษาเดนมาร์ก - ระดับ 1
  ระดับถัดไป: 47 XP
  XP ทั้งหมด: 13 XP
 • เผ่านาวาโฮ - ระดับ 1
  ระดับถัดไป: 50 XP
  XP ทั้งหมด: 10 XP
 • ภาษาสวีเดน - ระดับ 1
  ระดับถัดไป: 50 XP
  XP ทั้งหมด: 10 XP
 • ภาษากรีก - ระดับ 1
  ระดับถัดไป: 50 XP
  XP ทั้งหมด: 10 XP